Khetha iphepha

Abantu abanomlutha wothando baziva becinezelekile ukuba babe kubudlelwane. Ayingomnqweno nje wokuba kubudlelwane, kodwa eyona mfuneko yokuba ube yinxalenye yesibini ukuze uzive uphelele. Abasetyhini kunye namadoda alikhoboka lothando baya kuhlala kubudlelwane obutshabalalisayo, obunobungozi kunye nokuxhatshazwa endaweni yokushiya ubudlelwane.

Abathandi bothando nabo babeka iimfuno zamaqabane abo ngaphambi kwezabo. Nangona kudla ngokuba yimfuneko kubudlelwane obuqhelekileyo, obunempilo ukugxila okwethutyana kwiqabane kunokuba ugxile kuwe, umthandi wothando unokulungiswa ubomi bonke kwiimfuno zomnye.

Kubalulekile ukuqaphela ukuba umlutha wothando awusekelwanga kwisini okanye umnqweno wothando. Endaweni yoko, yinkolelo enzulu yokuba abaphelelanga kwaye abaphelelanga ngaphandle kokuba bakubudlelwane. Oku kudla ngokubangelwa kukungahoywa kunye nemiba yokulahlwa ebuntwaneni kwaye njengoko kubonakala kubudlelwane bothando iba ngumzekelo.

Umlutha wothando, njengawo nawuphi na umlutha, unokulawulwa kwaye utshintshwe. Abantu abakhotyokiswe luthando banokufunda ukwaneliseka kubo kwaye bafumane amaqabane asempilweni alungeleleneyo ngokweemvakalelo kwaye anomdla kubudlelwane bokupha-nokuthatha.

Ngamanye amaxesha, kwindlela yokuziphatha echanekileyo, umthandi wothando unokuba ngumkhweli wothando. Ukuphepha uthando kudla ngokuthathwa njengokungafumaneki ngokweemvakalelo, apho ingcinga yokwayama komnye idala ixhala, uxinzelelo, kunye nokungakhululeki. Ngabantu abafuna ukuba kubudlelwane, kodwa boyika ukuphoswa okanye ukuziva bexinekile.

Iimpawu zokuphepha eluthandweni

Umntu onembali yokukhotyokiswa luthando kufuneka azazi ezi mpawu zilandelayo ezinokubonisa ukuphepha uthando:

  • Shift kwingqalelo iqabane: Abantu ekuqaleni ingqalelo kwaye enomtsalane, emva koko babe bandayo kwaye kude ngabom bamise imiqobo ukuzikhusela ekufumanekeni ngokweemvakalelo iqabane.
  • Ukunqongophala kokusondelana ngokweemvakalelo: Ukoyika ukuba nguwe okanye uloyiko lokubonwa njengomntu osesichengeni kunye nokuvuleleka ngokweemvakalelo kubangela uloyiko lobunyani kunye nokusondelelana ngokweemvakalelo. Kwezinye iimeko, ukusondelelana ngokweemvakalelo kunokurhoxiswa ngoko nangoko okanye kukhanyelwe.
  • Yenza ezinye izinto: Abantu banokubeka phambili ezinye iindlela zokuziphatha kunye "nezinto" phezu kobudlelwane. Isenokuba kukuchitha iiyure ezinde emsebenzini, kwindawo yokuzivocavoca, okanye nabahlobo, okanye inokuba ziindlela zokuziphatha ezinzulu ezifana nokuba likhoboka.
  • Ukungakwazi ukuthetha ngeemvakalelo: Abantu abathandanayo badla ngokuthetha ngeemvakalelo zabo ngalo lonke ixesha, ngoxa ukuphepha uthando akuvuleli omnye komnye. Kwabo bangafumanekiyo ngokweemvakalelo, iimvakalelo ezingalunganga nezilungileyo kunzima ukuziveza.

Uninzi lwabantu abaluphephayo uthando luyazikhusela malunga nokungakwazi ukunxibelelana kunye nokuba nobudlelwane obunempilo. Bahlala bekhanyela kwaye basebenzise umsindo kunye nokuzikhusela njengesithintelo esongezelelweyo sokudala ubudlelwane obusondeleyo kunye noqhagamshelwano.

funda ukuthemba

Ukungathembani ngokhuseleko lobudlelwane kuhlala kusembindini wengxaki xa ikhoboka lothando lisiba ngumnqandi wothando. Ukufunda ukuzithemba linyathelo lokuqala kwaye unokufezekiswa ngokucetyiswa kunye nonyango.

Ukukhululeka njengomntu ongatshatanga kunye nokugxila kwinto oyifunayo kubudlelwane kuya kuba yimfuneko. Ngaphandle kokuba umntu uyayiqonda into yokuba ubudlelwane obunempilo kunye neqabane elikhoyo ngokweemvakalelo libukeka njani, baya kuqhubeka benoloyiko kunye nexhala malunga nobudlelwane.

Ukuzinika ixesha lokufunda ukuthetha nokwenza iimvakalelo kuyingenelo kubantu abaninzi abaziphephayo iimvakalelo zothando. Ukuqaphela ixesha lokuba uvule kwaye usengozini yokukhetha kunye nabantu abathembekileyo ebomini kubalulekile ekuphuhliseni izakhono eziyimfuneko ukuze ukwazi ukubonisa iimfuno kunye neminqweno yakho ngelixa ugcina imida enempilo nekhuselekileyo.

Nangona kungenakwenzeka ukuqikelela impumelelo yobudlelwane, ukufunda ukuthembela, ukuba ujonge ntoni kwiqabane elinempilo nelikhuselekileyo, kunye nendlela yokubonisa iimvakalelo zakho kubonelela ngesakhono kunye nenethi yokhuseleko kuye nabani na onembali yokuthandana. .