Khetha iphepha

Yintoni ipsychology yomntwana?

Ubuntwana lixesha apho ukukhula okukhawulezayo kunye nokukhula komntu kwenzeka, kwaye ukufundwa kolu tshintsho kuvuselela ngokungenasiphelo. Uqeqesho lwesayikholoji yabantwana lujongana neli nqanaba lobomi, kodwa yintoni isayikholoji yabantwana? I...

Ingqondo yomntwana: ukukhula emva kokubeleka.

Isayikholoji yomntwana: uphuhliso lwasemva kokubeleka 1. Usana olusandul’ ukuzalwa: Ukususela kusuku olu-1 ukuya kwinyanga e-1 ubudala. 2. Usana: Ukususela kwi-1 ukuya kwi-12 inyanga. 3. Ubuntwana: Ukususela kwi-1 ukuya kwi-3 iminyaka. 4. Amabanga aphantsi: Ukususela kwi-3 ukuya kwi-6 iminyaka. 5. Isikolo: Ukususela kwi-6 ukuya kwi-9 iminyaka. 6. Phambi kokukhula: Ukususela kwi-10 ukuya kwi-12 iminyaka. 7. Ubutsha: Ukusuka...