ประสาทวิทยามีความสำคัญต่อนักจิตวิทยาเพราะเป็นเครื่องมือที่ถอดรหัสผลกระทบของการบาดเจ็บหรือการทำงานที่ผิดปกติของ CNS ต่อพฤติกรรม การเรียนรู้ อารมณ์ และกระบวนการทางจิตวิทยาของผู้คน คุณสามารถดำเนินการฝึกอบรมด้านประสาทวิทยาคลินิกต่อไปได้ ที่นี่.

สาเหตุหลักที่แนะนำให้นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาคือ:

 • นักจิตวิทยากลายเป็นมืออาชีพที่สำคัญ
 • ความเข้าใจที่ดีขึ้นของกระบวนการทางปัญญา
 • ครอบคลุมพื้นที่ของปัญญาและประสาทวิทยาหลายประการ
 • บูรณาการกลยุทธ์ที่เสนอวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความประพฤติและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล

ประสาทวิทยาคืออะไร?

ความพิเศษของจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่ศึกษาการทำงานของสมองมนุษย์ ความสัมพันธ์ในพฤติกรรมของอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่สมอง ผ่านความรู้เกี่ยวกับฐานประสาทของกระบวนการทางจิตที่ซับซ้อน

มันทำงานตามความสามารถทางปัญญาของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ประสาทจิตวิทยาไม่มีอะไรมากไปกว่าความเชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบของระบบประสาทต่อพฤติกรรม ความคิด และอารมณ์

วัตถุประสงค์พื้นฐานของประสาทวิทยาคืออะไร?

ประสาทวิทยามีวัตถุประสงค์พื้นฐานบางประการ ได้แก่ :

 • กำหนดองค์ประกอบของระบบการรับรู้ที่ทำงานไม่ถูกต้อง
 • อธิบายรูปแบบการรับรู้ที่เก็บรักษาไว้ในอาสาสมัครที่ได้รับความเสียหายจากสมอง
 • ศึกษากระบวนการที่ส่งผลต่ออารมณ์ พฤติกรรม และพฤติกรรมในบุคคลที่มีความผิดปกติของสมอง
 • พัฒนาและดำเนินการโปรแกรมการแทรกแซงเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอาการบาดเจ็บที่สมอง
 • บูรณาการสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการรักษาและดูแลผู้พิการทางสมอง

ความสำคัญของการรู้วัตถุประสงค์ของจิตวิทยาคือช่วยให้สามารถกำหนดพฤติกรรมและอารมณ์ของบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุทางสมองด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น:

 • ริ้วรอย
 • ได้รับความเสียหายของสมอง
 • ความบกพร่องทางสติปัญญา
 • Epilepsia
 • ความผิดปกติทางจิตเวชและจิตใจ

แอปพลิเคชั่นหลัก

ประสาทจิตวิทยามีขอบเขตการใช้งานที่กว้างขวาง เนื่องจากมีหน้าที่ศึกษาฐานประสาทของบุคคลและความสัมพันธ์ที่มีกับกระบวนการทางจิต ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากอาการป่วยทางจิตหรือความผิดปกติ .

การใช้งานหลักของ neuropsychology ได้แก่ :

 • พื้นที่สุขภาพ
 • บริเวณโรงเรียน
 • ส่วนหนึ่งของโครงการฟื้นฟูผู้มีความจำเป็นพิเศษ
 • พื้นที่สืบสวน
 • วงสังคม

นอกจากนี้ยังใช้เมื่อบุคคลมีเงื่อนไขต่อไปนี้:

 • อาการบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • ลากเส้น
 • เนื้องอกในสมอง
 • อัลไซเม
 • ภาวะสมองเสื่อมในวัยชรา
 • วินิจฉัยโรคสมองเสื่อม
 • โรคจิตเภท
 • หลายเส้นโลหิตตีบ
 • พาร์กินสัน
 • โรค Dyslexia
 • สมาธิสั้น
 • สมาธิสั้น

โดยสรุป neuropsychology ศึกษาการทำงานขององค์ความรู้ของบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บที่สมองเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ พัฒนากลยุทธ์เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป็นสิ่งสำคัญที่นักจิตวิทยามีความเชี่ยวชาญในสาขาจิตวิทยานี้ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุม เป็นที่น่าสังเกตว่า neuropsychology สามารถใช้เป็นการบำบัดทางปัญญาเพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะของบุคคล

การบำบัดด้วยประสาทจิตวิทยาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถของผู้คนในระดับอารมณ์ สติปัญญา พฤติกรรมและพฤติกรรม

 

การใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด หากคุณเรียกดูต่อแสดงว่าคุณยินยอมให้คุณยอมรับคุกกี้ดังกล่าวข้างต้นและยอมรับคุกกี้ นโยบายคุกกี้, คลิกลิงค์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตกลง
ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้