Välj sida

Hur hanterar vi känslor?

EMOTIONER Vad är känslor? En serie reaktioner från individer på relevanta situationer (fara, hot, skada, förlust, framgång, etc.) Av universell karaktär De producerar förändringar i den affektiva upplevelsen, i fysiologisk aktivering och i uttryck...