Välj sida

I vårt dagliga liv stöter vi på situationer där bristande validering av vår omgivning kan påverka vår självkänsla och känslomässiga välbefinnande. Dessa situationer kan vara både personliga och arbetsrelaterade.

I den här artikeln, Barcelona psykolog Mila Herrera ger oss några tips för att hantera bristen på validering i vår miljö och förbättra vår självkänsla och känslomässiga hälsa.

1. Förstå vikten av validering

Validering är en form av erkännande som gör att vi kan känna oss accepterade och värderade av omgivningen. Bristen på validering kan generera osäkerhet och påverka vår självkänsla, vilket i sin tur kan orsaka problem i våra personliga och arbetsrelationer.

Enligt psykologen Mila Herrera är det väsentligt att förstå det validering är ett grundläggande mänskligt behov och att det har en betydande inverkan på vårt känslomässiga välbefinnande.

2. Identifiera de situationer där bristen på validering inträffar

När vi väl förstår vikten av validering är det nödvändigt att identifiera de situationer där vi upplever bristande validering i vår miljö. Några vanliga situationer kan vara:

  • På jobbet: Att inte få erkännande för dina prestationer eller ansträngningar, eller att bli ignorerad i viktiga möten eller samtal.
  • I familjen: Att känna att dina åsikter eller beslut inte respekteras eller tas i beaktande.
  • I paret: Att känna att din partner inte värdesätter dina behov eller känslor.
  • I vänskap: Att känna att dina vänner inte stöttar dig eller inte är intresserade av dina problem eller prestationer.

3. Lär dig att validera våra känslor och tankar

Psykologen Mila Herrera menar att det är viktigt att lära sig innan man söker extern validering bekräfta våra egna känslor och tankar. Detta innebär att erkänna våra behov och acceptera våra känslor som giltiga, utan att döma eller minimera dem.

Några strategier för att uppnå detta kan vara:

  1. Öva självobservation: Ta dig tid att reflektera över dina känslor och tankar, och försök identifiera vilka behov som inte tillgodoses.
  2. Öva självförespråkande: Erkänn dina prestationer och ansträngningar och fira dina framgångar, hur små de än är.
  3. Utveckla självmedkänsla: Behandla dig själv med vänlighet och förståelse, speciellt när du går igenom en svår tid.

4. Kommunicera våra behov och känslor

När vi väl har lärt oss att validera våra egna känslor och tankar är det viktigt att kommunicera våra behov och känslor till dem omkring oss. Enligt psykologen Mila Herrera är detta grundläggande för hantera bristande validering i vår miljö.

Några tips för att effektivt kommunicera våra behov och känslor är:

  • Var bestämd: Uttryck dina behov och känslor tydligt och respektfullt, utan att påtvinga dina åsikter eller attackera andra.
  • Använd språket "I": Tala utifrån din egen erfarenhet och undvik generaliseringar eller anklagelser.
  • Aktivt lyssnande: Var uppmärksam på andras svar och visa empati och förståelse för deras synpunkter.

5. Sök stöd från personer som validerar oss

Slutligen är det viktigt att omge oss med människor som ger validering och känslomässigt stöd. Psykologen Mila Herrera rekommenderar att leta efter vänskap och relationer som vi känner hörd, respekterad och uppskattad.

På samma sätt, om bristen på validering i vår miljö allvarligt påverkar vårt känslomässiga välbefinnande, är det viktigt att överväga möjligheten att söka professionellt stöd, såsom psykologisk terapi.

Slutsats

Hantera bristande validering i din miljö Det är viktigt att behålla god självkänsla och känslomässig hälsa. Genom att följa råden från psykologen Mila Herrera kan vi lära oss att validera våra känslor och tankar, kommunicera våra behov och känslor effektivt och söka stöd från människor som ger validering och förståelse.