Chwazi paj la

Nan lavi chak jou nou, nou rankontre sitiyasyon kote mank de validation pa anviwònman nou an ka afekte estim pwòp tèt nou ak byennèt emosyonèl nou. Sitiyasyon sa yo kapab tou de pèsonèl ak travay.

Nan atik sa a, Barcelona sikològ Mila Herrera ban nou kèk konsèy pou jere mank de validation nan anviwònman nou an ak amelyore estim pwòp tèt nou ak sante emosyonèl.

1. Konprann enpòtans validation

Validasyon se yon fòm rekonesans ki pèmèt nou santi nou aksepte ak valè pa moun ki bò kote nou. Mank validation ka jenere ensekirite ak afekte estim pwòp tèt nou, ki an vire ka lakòz pwoblèm nan relasyon pèsonèl ak travay nou.

Dapre sikològ Mila Herrera, li esansyèl pou konprann sa validasyon se yon bezwen debaz imen e ke li gen yon enpak siyifikatif sou byennèt emosyonèl nou an.

2. Idantifye sitiyasyon kote mank validasyon rive

Yon fwa nou konprann enpòtans validasyon, li nesesè pou idantifye sitiyasyon kote nou fè eksperyans mank de validation nan anviwònman nou an. Gen kèk sitiyasyon komen yo ka:

  • Nan travay: Pa resevwa rekonesans pou reyalizasyon ou oswa efò ou, oswa ke yo te inyore nan reyinyon enpòtan oswa konvèsasyon.
  • Nan fanmi an: Santi ke opinyon w oswa desizyon w yo pa respekte oswa pran an konsiderasyon.
  • Nan koup la: Santi ke patnè w pa bay bezwen w oswa santiman w valè.
  • Nan amitye: Santi ke zanmi ou yo pa sipòte ou oswa yo pa enterese nan pwoblèm ou yo oswa reyalizasyon.

3. Aprann valide emosyon nou ak panse nou

Sikològ Mila Herrera sijere ke, anvan ou chèche validation ekstèn, li esansyèl pou aprann valide pwòp emosyon nou ak panse. Sa a vle di rekonèt bezwen nou yo ak aksepte emosyon nou yo kòm valab, san yo pa jije oswa minimize yo.

Gen kèk estrateji pou reyalize sa a ka:

  1. Pratike obsèvasyon pwòp tèt ou: Pran tan pou w reflechi sou emosyon w ak panse w, epi eseye idantifye ki bezwen yo pa satisfè.
  2. Pratike defans pwòp tèt ou: Rekonèt reyalizasyon ou ak efò ou yo, epi selebre siksè ou yo, menmsi yo piti.
  3. Devlope pwòp tèt ou konpasyon: Trete tèt ou ak jantiyès ak konpreyansyon, sitou lè w ap pase yon moman difisil.

4. kominike bezwen nou ak santiman

Yon fwa nou te aprann valide pwòp emosyon nou ak panse nou, li enpòtan pou kominike bezwen nou ak santiman ak moun ki bò kote nou. Dapre sikològ Mila Herrera, sa a se fondamantal jere mank de validation nan anviwònman nou an.

Men kèk konsèy pou kominike bezwen nou ak santiman nou yon fason efikas se:

  • Fè asertif: Eksprime bezwen w ak santiman w aklè ak respè, san w pa enpoze opinyon w oswa pa atake lòt moun.
  • Sèvi ak lang "mwen": Pale de pwòp eksperyans ou epi evite jeneralizasyon oswa akizasyon.
  • Koute aktif: Peye atansyon sou repons lòt moun epi montre senpati ak konpreyansyon anvè pwen de vi yo.

5. Chèche sipò nan men moun ki valide nou

Finalman, li esansyèl pou antoure tèt nou ak moun ki bay validation ak sipò emosyonèl. Sikològ Mila Herrera rekòmande pou chèche zanmi ak relasyon nou santi nou tande, respekte ak valè.

Menm jan an tou, nan ka mank de validation nan anviwònman nou an ap afekte seryezman byennèt emosyonèl nou, li enpòtan pou konsidere posiblite pou chèche sipò pwofesyonèl, tankou terapi sikolojik.

Konklizyon

Jere mank de validation nan anviwònman ou Li esansyèl pou kenbe bon estim pwòp tèt ou ak sante emosyonèl. Lè nou suiv konsèy sikològ Mila Herrera, nou ka aprann valide emosyon nou ak panse nou, kominike bezwen ak santiman nou yon fason efikas, epi chèche sipò nan men moun ki bay validation ak konpreyansyon.