Chwazi paj la

Dènyèman nan nouvèl la, nou te tande pale de fiziyad mas nan peyi nou an. Sa yo se malerezman komen ak trè anmèdan pou nou tout, espesyalman timoun yo.

Menmsi nou swete ke nou ta ka pwoteje timoun nou yo pou yo pa oblije konnen sou fiziyad sa yo, yo ap aprann sou evènman sa yo lè yo koute lòt moun k ap pale, yo wè tit sou Entènèt, epi yo ap pale nan lakou lekòl la ak zanmi yo ak pi gran elèv yo. Nou sètènman vle pa gen okenn ensidan vyolan, men osi lontan ke genyen, eksperyans nou montre ke pitit ou a pral mwens afekte negatif si ou gen konpasyon ak konvèsasyon onèt sou li. Lè sa a, yo aprann sou yo nan men yon adilt ou fè konfyans, ou menm, ki ka ede yo pandan y ap pran tout bagay. Se ou menm ki reponn kesyon yo ak anpil atansyon.

Ki jan yo pale ak timoun sou vyolans

Se konsa, ki jan ou ka bay pitit ou a yon sans sekirite pandan w ap bay enfòmasyon onèt epi reponn kesyon yo? Nou ofri plizyè direktiv:

 • Anvan ou pale ak pitit ou a, tcheke avèk tèt ou. Ki jan ou santi ou sou lans sa yo? Èske w enkyete w pou sekirite fanmi w? Èske w fache sou moun nan oswa paske li pa t anpeche w? Èske ou tris pou lanmò sa yo? Èske ou soulaje ke sa pa rive ou? Ki jan ou santi ou konsènan konvèsasyon an antisipe? Yon fwa w fin konprann epi jwenn sipò pou santiman w, w ap chita pou w ka stab ak fèm ak pitit ou a.
 • Reflechi sou kiyès pitit ou a ye pou ou ka antisipe ki jan yo ta ka reyaji a nouvèl ki kapab pè nan monn yo. Èske pitit ou a vin nève an jeneral? Èske yo ta ka santi yo fache sou li? Èske ou kenbe santiman ou oswa kite yo soti? Ki sa ki anjeneral ede yo lè yo fache? Lè sa a, nan kou, prepare pou atann inatandi a, epi pi enpòtan, swiv siyal pitit ou a. Lè ou ak jan yo ye, kèlkeswa sa li ye.
 • Ou ka louvri konvèsasyon an lè w mande sa pitit ou a konnen sou ensidan an nan nouvèl la. Sa a pèmèt ou konnen ki enfòmasyon ki kòrèk oswa ki kòrèk ke yo te kolekte epi Lè sa a, ba yo done jeneral, elabore an repons a kesyon yo. Nou sijere ba yo sèlman sa yo mande pou yo epi answit pran yon poz pou wè si gen plis kesyon oswa enkyetid. Ou ranpli plis done jan yo mande li.
 • Kòm Mesye Rogers te di, "Chache moun k ap ede yo." Nan chak evènman vyolan, gen moun ki ofri ede moun ki afekte yo. Montre li bay pitit ou a: lapolis, ponpye, travayè anbilans, fòs sekirite yo. li montre ke gen pwoteksyon ak toujou gen anpil bon nan mond lan, epi li ofri rasirans ki baze sou reyalite. Ou ka reflechi avèk yo tou sou fason oumenm ak fanmi ou ka ede grasa don oswa lè w ekri lèt ansanm bay moun ki afekte yo oswa bay moun politik yo. Se yon fason pou w santi w mwens san defans epi pou w kontribiye nan byen mond lan.
 • Pitit ou a ka mande, "Èske nou an sekirite?" Ou pa ka onètman garanti ke nenpòt nan nou pral an sekirite pou tout tan. Sepandan, ou ka di pitit ou tout bagay ou menm ak lekòl ou a fè pou pwoteje yo ak fanmi ou kont danje. Ou ka enfòme yo ke byenke nou tande pale de fiziyad sa yo, yo ra anpil e nou pa an danje pou chak jou.
 • Egzanp konvèsasyon ant papa ak pitit gason

  Men ki jan yon konvèsasyon konsa ta ka ale:

  Papa: "Ou tande anyen nan nouvèl la?"

  Ti gason: “Mwen tande yon elèv XNUMXyèm ane ki di ke yo te tire anpil moun e yo te touye. Se vre?

  Paran: “Wi, nou aprann ke yon moun te touye 11 moun ak yon zam afe nan yon kote, epi yon lòt moun nan yon lòt kote touye 7 moun. Lòt moun ki nan kote sa yo an sekirite. Sa pa t rive isit la [si ou ka di sa an verite]. Anpil moun te vin ede kote sa te pase a: lapolis ak anbilans ansanm ak moun nan zòn nan. Moun tou ap ede fanmi moun ki te mouri yo."

  Timoun: "Èske sa ka rive isit la?"

  Paran: "Chans pou sa yo trè, trè piti, epi nou menm ak lekòl li a fè anpil bagay pou kenbe l an sekirite."

  Timoun: "Mwen pè."

  Papa: “Sa ka fè pè, men kounye a nou an sekirite e nou ansanm. Ou ta renmen yon akolad? Nou kapab tou pale ak moun nou renmen yo. Ou vle rele matant Jane epi di li? Pafwa lè ou te pè anvan, ou te renmen desine. Èske ou ta renmen fè sa kounye a?"

  Timoun: "Non, pa kounye a."

  Papa: "Ou santi lòt bagay?"

  Timoun: “Mwen pa panse sa. Èske nou ka dine kounye a?

  Papa: “Se vre, nou pral chofe sòs tomat la epi apre nou ka chita ansanm pou nou manje. Si w gen nenpòt lòt kesyon oswa ou vle pale plis sou li nenpòt ki lè, n ap pale plis."

  Lòt pwen kle nan egzanp lan se ke papa a pèmèt santiman pitit gason l 'yo, ofri rasirans men li pa fèmen yo oswa minimize yo. Epitou, li trè enpòtan pou kite pòt la louvri pou nenpòt konvèsasyon swivi ou kòmanse pou konprann ki lòt bagay pitit ou a ap tande sou sa. Nou toujou rekòmande pou kite plas pou kesyon epi asire pitit ou a konnen li ka poze plis kesyon nenpòt ki lè. Sa a se pa sèlman yon konvèsasyon. Yo anpil, sou tan, kòm evènman yo evolye ak plis enfòmasyon vin konnen. Kenbe yon je sou pitit ou a epi tcheke avèk li pou chèche konnen ki lòt bagay li tande ak ki jan sa ap afekte li.

  Sa yo se moman pè nan mond lan, epi timoun nou yo tande anpil bagay sou lanmò akòz maladi, lagè, vyolans, ak dezas natirèl. Gid sa yo aplike nan nenpòt nan sitiyasyon sa yo, ki adapte pou evènman an espesifik. Pitit ou a ka fè fas ak bagay difisil avèk ou bò kote yo, pare pou l ofri menm enfòmasyon ki fè pè, pandan l ap bay rasirans reyalis ak prezans konstan ou renmen.

  Sèvi ak bonbon

  Sit entènèt sa a sèvi ak bonbon pou ke ou gen eksperyans nan itilizatè pi byen. Si ou kontinye Navigasyon w ap bay konsantman ou pou akseptasyon nan bonbon yo susmansyone ak akseptasyon nan nou an bonbon politik, klike sou lyen an pou plis enfòmasyon

  OK
  Avi bonbon