Chwazi paj la

Jacob Lund/Adobe Stock

Jacob Lund/Adobe Stock

Li twò fasil pou eksplike poukisa mendèv jodi a sanble inyore valè pou rantre nan yon bagay ki pi gwo epi fè sakrifis pèsonèl pou pi gwo byen. Apre yo tout, "Otorite kesyon!" li te yon kliche rache pou pi lontan pase li te yon eslogan vre.

Men, kesyon travay ann ekip la pa ale nan espas travay la. Gen kat rezon ki fè li tèlman difisil pou konstwi.

1. Moun jodi a panse plis tankou kliyan pase jwè yo.

Wi, yo konnen se patwon yo ki peye yo. Men, toujou, yo gade relasyon yo ak nenpòt enstitisyon etabli, kèlkeswa ki piti oswa gwo, epi yo panse, "Kisa ou genyen pou mwen? Ak ki lajan mwen bezwen itilize pou jwenn sa mwen vle oswa bezwen nan men ou?

Pifò travayè yo rekonesan pou gen yon sous revni e petèt kèk benefis. Yo rekonesan pou yo aksepte, valide, ak renmen. Yo rekonesan dèske yo gen aksè a yon sant resous kote yo jwenn eksperyans, fòmasyon, ak rezo, yon kote yo dwe ki gen òdinatè, telefòn, ak twalèt, e petèt yon kwizin, jimnastik, ak kèk founiti biwo. Yo rekonesan pou pwochen pòt travay aktyèl sa a ta ka ouvri pou yo. Men, annou pa kite depòte. Yo pa gen anpil chans pou yo la pou lontan, de tout fason.

Pifò moun jodi a reyalize ke pi gran jenerasyon gen anpil mwens chans pou yo gen yon karyè alontèm, san enteripsyon nan yon òganizasyon. Yo gen mwens chans pou yo sèlman anplwaye pa yon òganizasyon nan nenpòt ki lè yo bay, travay a plen tan, oswa travay sou plas. Yo gen mwens chans tou pou yo fè "sistèm" oswa òganizasyon an konfyans pou pran swen yo, epi kidonk mwens chans pou yo montre sa ki sanble lwayote: dezi pou yo fè pati, deferans pou otorite, volonte pou fè sakrifis kout tèm. lòt moun. total, ak yon anvi kontribye kèlkeswa kredi oswa rekonpans.

2. Li chanje fason travayè yo panse sou relasyon yo ak kòlèg travay lateral yo.

Relasyon sa yo enplike yon wo degre de entèdepandans nan pouswit objektif konkrè nan chak etap nan wout la, ak enjeux yo wo anpil. Granmoun yo nan espas travay la pou yo touche yon vi. Gen anpil opòtinite pou desevwa ak/oswa pou w desi.

3. Se chanje fason moun yo gade moun ki nan pozisyon otorite yo.

Ankò, yo panse tankou kliyan, nan ka sa a, espesyalman, kliyan yo. Anjeneral, travayè yo pa gade lòt moun nan espas travay la k ap eseye konnen "bon plas yo" nan yon kontèks, se sa ki jan yo ka ajiste pou yo "anfòm" ak lòt moun ki klèman gen relasyon ki dire lontan ak yon bon relasyon. kou nouri etabli. Olye de sa, yo gade ou menm ak tout lòt moun nan sal la epi yo panse, "Mwen mande ki wòl ou ta ka jwe nan chapit sa a nan istwa lavi mwen."

4. Pa gen moun ki espere swiv chemen karyè ansyen alamòd la ankò.

Poukisa travayè yo ta dwe ale nan pwoblèm nan ajiste nan apwòch yon konpayi nan ki jan yo ta dwe kouri lè yo pa pral menm la ki lontan? Yo panse, “Seryezman, kisa mwen ta dwe fè? Adapte orè mwen, abitid travay, style ak atitid mwen pou chak nouvo travay? Menm si yo ta ka konvenki evantyèlman adapte yo ak yon anplwayè, li trè fasil ke yo ta pare pou fè sa depi nan kòmansman an; sètènman pa bonè nan premye oswa dezyèm travay ou reyèl.

Sèvi ak bonbon

Sit entènèt sa a sèvi ak bonbon pou ke ou gen eksperyans nan itilizatè pi byen. Si ou kontinye Navigasyon w ap bay konsantman ou pou akseptasyon nan bonbon yo susmansyone ak akseptasyon nan nou an bonbon politik, klike sou lyen an pou plis enfòmasyon

OK
Avi bonbon