Roghnaigh leathanach

In ár saol laethúil, tagann muid trasna cásanna ina easpa bailíochtaithe ag ár dtimpeallacht is féidir leis cur isteach ar ár bhféinmheas agus ar ár bhfolláine mhothúchánach. Féadfaidh na cásanna seo a bheith pearsanta agus oibre araon.

San alt seo, síceolaí Barcelona Mila Herrera tugann sé roinnt leideanna dúinn chun an easpa bailíochtaithe inár dtimpeallacht a bhainistiú agus chun ár bhféinmheas agus ár sláinte mhothúchánach a fheabhsú.

1. An tábhacht a bhaineann le bailíochtú a thuiscint

Is cineál aitheantais é bailíochtú a ligeann dúinn a mhothú go bhfuil glacadh leo agus go bhfuil meas acu orthu siúd atá thart orainn. Is féidir le heaspa bailíochtaithe éiginnteachtaí a ghiniúint agus cur isteach ar ár bhféinmheas, rud a d’fhéadfadh fadhbanna a chruthú inár gcaidrimh phearsanta agus oibre.

De réir an síceolaí Mila Herrera, tá sé riachtanach é sin a thuiscint riachtanas bunúsach daonna é bailíochtú agus go mbíonn tionchar suntasach aige ar ár bhfolláine mhothúchánach.

2. Sainaithin na cásanna ina dtarlaíonn an easpa bailíochtaithe

Chomh luath agus a thuigimid an tábhacht a bhaineann le bailíochtú, is gá na cásanna ina bhfuil easpa bailíochtaithe inár dtimpeallacht a aithint. Is féidir le roinnt cásanna coitianta a bheith:

  • Ag obair: Gan aitheantas a fháil as do chuid éachtaí nó iarrachtaí, nó neamhaird a dhéanamh i gcruinnithe nó comhráite tábhachtacha.
  • Sa teaghlach: Mothú nach bhfuil meas ar do thuairimí nó do chinntí nó nach gcuirtear san áireamh iad.
  • Sa lánúin: Mothú nach bhfuil luach ag do pháirtí ar do chuid riachtanas nó mothúcháin.
  • I gcairdeas: Mothú nach dtugann do chairde tacaíocht duit nó nach bhfuil suim acu i do chuid fadhbanna nó éachtaí.

3. Foghlaim conas ár mothúcháin agus ár smaointe a bhailíochtú

Molann an síceolaí Mila Herrera go bhfuil sé riachtanach foghlaim conas bailíochtú seachtrach a lorg ár mothúcháin agus ár smaointe féin a bhailíochtú. Ciallaíonn sé seo ár riachtanais a aithint agus glacadh lenár mothúcháin mar dhaoine bailí, gan iad a mheas nó a íoslaghdú.

Is iad seo a leanas roinnt straitéisí chun é seo a bhaint amach:

  1. Cleachtaigh féin-bhreathnú: Tóg am le machnamh a dhéanamh ar do chuid mothúchán agus smaointe, agus déan iarracht a aithint cé na riachtanais nach bhfuiltear ag freastal orthu.
  2. Cleachtaigh féin-abhcóideacht: Aithnigh do chuid éachtaí agus iarrachtaí, agus ceiliúrtha do rathúlacht, is cuma cé chomh beag.
  3. Forbair féin-chomhbhá: Caitheamh leat féin le cineáltas agus tuiscint, go háirithe nuair a bhíonn tú ag dul trí am deacair.

4. Ár riachtanais agus mothúcháin a chur in iúl

Nuair a bheidh sé foghlamtha againn ár mothúcháin agus ár smaointe féin a bhailíochtú, tá sé tábhachtach ár riachtanais agus ár mothúcháin a chur in iúl dóibh siúd timpeall orainn. Dar leis an síceolaí Mila Herrera, tá sé seo bunúsach easpa bailíochtaithe inár dtimpeallacht a bhainistiú.

Seo roinnt leideanna chun ár riachtanais agus ár mothúcháin a chur in iúl go héifeachtach:

  • Bígí daingean: Cuir do chuid riachtanas agus mothúcháin in iúl go soiléir agus le meas, gan do thuairimí a chur i bhfeidhm ná gan ionsaí a dhéanamh ar dhaoine eile.
  • Úsáid an teanga "I": Labhair ó do thaithí féin agus seachain ginearáluithe nó líomhaintí.
  • Éisteacht ghníomhach: Tabhair aird ar fhreagraí daoine eile agus léirigh comhbhá agus tuiscint ar a ndearcadh.

5. Tacaíocht a lorg ó dhaoine a thugann bailíocht dúinn

Ar deireadh, tá sé riachtanach timpeall orainn féin le daoine a sholáthraíonn tacaíocht bhailíochtaithe agus mhothúchánach. Molann an síceolaí Mila Herrera lorg cairdis agus caidrimh ina mothaímid éisteacht, meas agus luach.

Mar an gcéanna, i gcás go bhfuil an easpa bailíochtaithe inár dtimpeallacht ag cur isteach go mór ar ár bhfolláine mhothúchánach, tá sé tábhachtach a mheas an bhféadfaí tacaíocht ghairmiúil a lorg, mar theiripe shíceolaíoch.

Conclúid

Bainistigh easpa bailíochtaithe i do thimpeallacht Tá sé riachtanach féinmheas agus sláinte mhothúchánach mhaith a choinneáil. Trí chomhairle an tsíceolaí Mila Herrera a leanúint, is féidir linn foghlaim conas ár mothúcháin agus ár gcuid smaointe a bhailíochtú, ár riachtanais agus ár mothúcháin a chur in iúl go héifeachtach, agus tacaíocht a lorg ó dhaoine a sholáthraíonn bailíochtú agus tuiscint.