Miten käsittelemme tunteita?

TUNNEET Mitä tunteet ovat? Yksilöiden sarja reaktioita relevantteihin tilanteisiin (vaara, uhka, vahinko, menetys, menestys jne.), luonteeltaan yleismaailmallisia Ne tuottavat muutoksia affektiivisessa kokemuksessa, fysiologisessa aktivaatiossa ja ilmaisussa...