صفحه را انتخاب کنید

سکس چیست

بسیاری از شما ممکن است فکر کنید که رابطه جنسی یک عمل جنسی بین دو نفر است. اما آیا رابطه جنسی مقعدی مهم است؟ اگر سه نفر درگیر باشند اما یکی از آنها نفوذ نکرده باشد چه؟ و خودارضایی؟

تحقیقات اخیر به رهبری آوا هوروویتز، روانشناس اجتماعی در دانشگاه لینکلن، با 300 جوان (18 تا 30، متوسط ​​20) در مورد آنچه که آنها معتقدند رابطه جنسی است، مصاحبه کرد. آنها دریافتند که این که آیا شما مستقیم هستید یا نه، تا حدی متفاوت است.

در این مطالعه، انواع تجربیات جنسی روی یک تکه کاغذ فهرست شد. از شرکت‌کنندگان خواسته شد که در کنار هر تجربه بگویند که اگر صمیمانه‌ترین رفتاری است که با شریک زندگی خود تجربه کرده‌اند، باور می‌کنند که این رابطه در مورد رابطه جنسی است یا خیر. اینها شامل آمیزش (مقعدی و واژینال)، اعمال جنسی یک طرفه (انجام تحریک دهانی یا دستی روی شریک زندگی)، خودارضایی و خودارضایی متقابل (در رایانه یا تلفن) بود.

در حالی که افراد با هر گرایش جنسی، جنسیت را به عنوان نماینده‌ی جنسیت می‌دانستند، مردان همجنس‌گرا بالاترین امتیاز را در این باور داشتند که نفوذ مقعدی جنسی است، در مقایسه با مردان مستقیم، زنان مستقیم و لزبین‌ها. گروه دوم کمترین امتیاز را به دست آوردند، اما اعمال جنسی غیر متقابل (نوک پستان، بوسیدن عمیق، یا خودارضایی تلفنی به طور همزمان) را بیشتر از مردان مستقیم، زنان مستقیم یا مردان همجنس گرا به عنوان رابطه جنسی به حساب آوردند.

پس چه چیزی به عنوان رابطه جنسی محسوب می شود؟ پاسخ تا حدی به گرایش جنسی شما بستگی دارد. ماهیت جذابیت های جنسی و عاشقانه شما تعیین می کند که چه چیزی را در نظر بگیرید.

نویسندگان این مطالعه در مورد پیامدهای تجاوز به عنف حدس و گمان نمی زنند. اما اگر گرایش جنسی به شکل دادن به آنچه تجاوز تلقی می‌شود کمک کند، عوارض جدی برای آنچه باید از نظر قانونی تجاوز محسوب شود، ایجاد می‌کند. در حالی که به نظر می رسد غیرممکن است که قوانین مختلف برای افراد مختلف وجود داشته باشد، اما بسط قوانین به گونه ای که بیشتر گروه های مردم آن را به اعمال جنسی می پردازند، قابل قبول است. به این ترتیب، شاید چیزهایی مانند تماس جنسی ناخواسته، که این اثر نشان می‌دهد که لزبین‌ها ممکن است بیشتر از سایر گروه‌ها آن را به عنوان رابطه جنسی واقعی ببینند، باید در تعریف جنسی گنجانده شوند. محدود کردن تجاوز جنسی به دخول جنسی، فضای زیادی را برای آنچه که برخی افراد ممکن است جنسیت را در تعاریف تجاوز لحاظ نمی‌کنند، باقی می‌گذارد.

استفاده از کوکی ها

این وب سایت از کوکی استفاده می کند تا بهترین تجربه کاربری را داشته باشید. اگر به مرور ادامه دهید ، رضایت خود را برای پذیرش کوکی های فوق الذکر و پذیرش ما ارائه می دهید سیاست کوکی ها، برای اطلاعات بیشتر روی لینک مورد نظر کلیک کنید

خوب
اطلاع از کوکی ها